Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om egen bymarklov for Bymarka i Trondheim
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (12.03.2019 Kl. 18:10:20)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (12.03.2019 Kl. 18:10:20)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SV og MDG om en egen bymarklov for Bymarka i Trondheim. Forslaget ble nedstemt av et flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar