Voteringsoversikt for sak:

Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2018
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.02.2019 Kl. 15:13:22)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om gjennomgang av statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2018. Komiteen hadde ingen merknader til benådningssakene eller til forskriftene som var fastsatt, endret eller opphevet i perioden. Komiteen hadde heller ikke merknader til embetsutnevnelsene som var behandlet i statsråd i første halvår 2018.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar