Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Voteringsoversikt for sak:

Kvalitet og pasientsikkerhet 2017
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (09.04.2019 Kl. 19:15:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (09.04.2019 Kl. 19:15:51)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet for 2017. Dette er en årlig melding. De merknadene i komiteens innstilling som er enstemmige eller har flertall, vil være førende for Helse- og omsorgsdepartementets videre arbeidet på kvalitets- og pasientsikkerhetsområdet.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar