Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om nasjonal satsing for flere lærere i skolen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.02.2019 Kl. 18:07:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.02.2019 Kl. 18:07:53)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3a Alternativ votering

  (12.02.2019 Kl. 18:08:31)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 3b Alternativ votering

  (12.02.2019 Kl. 18:08:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti med en rekke forslag om tiltak i en nasjonal satsing for flere lærere i skolen. Forslagene ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar