Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (tillegg til Jordbruksoppgjøret 2018 som følge av tørken)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (25.10.2018 Kl. 12:41:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (25.10.2018 Kl. 12:42:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (25.10.2018 Kl. 12:42:48)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (25.10.2018 Kl. 12:43:14)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet. Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag om endringer i bevilgninger for 2018 som følge av en tilleggsavtale til jordbruksavtalen mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, inngått 30. august 2018.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar