Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsborgerloven
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (06.12.2018 Kl. 17:03:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (06.12.2018 Kl. 17:03:57)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (06.12.2018 Kl. 17:04:18)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap). Endringene medfører at løsning fra annet statsborgerskap ikke lenger skal være et vilkår for å ha krav på norsk statsborgerskap, og at norske borgere ikke lenger automatisk skal miste sitt norske statsborgerskap ved erverv av annet statsborgerskap ved søknad eller uttrykkelig samtykke. Det er også vedtatt en ny bestemmelse om gjenerverv ved melding for personer som tidligere har mistet sitt norske statsborgerskap som en følge av prinsippet om ett statsborgerskap.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla