Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å utrede og utarbeide forslag til lovhjemmel slik at kommuner som ønsker det kan forsøke en ordning med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering.
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.02.2019 Kl. 15:09:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (05.02.2019 Kl. 15:11:09)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 2b Alternativ votering

  (05.02.2019 Kl. 15:11:09)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å be regjeringen utrede og utarbeide et forslag til lovhjemmel slik at kommuner som ønsker det kan forsøke en ordning med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering. Arbeiderpartiet viste i komiteinnstillingen til at Oslo kommune har ønsket å gjennomføre et forsøk med obligatorisk innkalling, og at vaksinasjonsdekningen i Oslos bydeler varierer fra 77 til 94 prosent. Folkehelseinstituttet anbefaling er at 95 prosent av befolkningen skal være vaksinert. De øvrige partiene viste blant annet til at forslaget ikke ville ha noen praktisk konsekvens, siden alle barn i dag rutinemessig blir innkalt til kontroll ved helsestasjonene. Forslaget ble ikke vedtatt, og fikk kun støtte fra Arbeiderpartiet.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar