Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (31.01.2019 Kl. 16:40:47)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (31.01.2019 Kl. 16:41:09)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (31.01.2019 Kl. 16:41:37)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentanter fra Sp om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt. Stortingets flertall har vedtatt å be regjeringen foreta en vurdering av erstatningsordningene for tap av beitedyr til rovvilt og kompensasjonsordningen (FKT) og rapportere til Stortinget på egnet måte.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar