Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om endring av reindriftsloven § 60
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.04.2019 Kl. 16:01:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.04.2019 Kl. 16:01:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (11.04.2019 Kl. 16:01:51)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra representantene Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om endring av reindriftsloven § 60. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget. Mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble også nedstemt.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen