Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (20.11.2018 Kl. 14:21:39)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (20.11.2018 Kl. 14:22:04)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (20.11.2018 Kl. 14:22:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (20.11.2018 Kl. 14:22:52)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (20.11.2018 Kl. 14:23:20)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (20.11.2018 Kl. 14:23:55)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (20.11.2018 Kl. 14:24:22)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (20.11.2018 Kl. 14:24:53)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk - med i alt 15 forslag. Det ble vedtatt å be regjeringen fremme en nasjonal alkoholstrategi for Stortinget, som skal beskrive hvoran de alkoholpolitiske målene om reduksjon i alkoholforbruket skal oppnås. I tillegg ble det flertall for 11 andre forslag som innebærer at regjeringen blir bedt om å komme med tiltak på en rekke områder, samt å reversere taxfree-ordningen som ble gjort i 2014 fra 1. januar 2020. Regjeringspartiene stemte mot samtlige forslag.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og oppmodingar