Voteringsoversikt for sak:

Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (07.06.2017 Kl. 18:47:06)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (07.06.2017 Kl. 18:47:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (07.06.2017 Kl. 18:47:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (07.06.2017 Kl. 18:48:02)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (07.06.2017 Kl. 18:48:22)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (07.06.2017 Kl. 18:49:22)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. 7 Votering

  (07.06.2017 Kl. 18:49:30)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 8. 8 Votering

  (07.06.2017 Kl. 18:49:35)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 9. 9 Votering

  (07.06.2017 Kl. 18:49:42)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 10. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner. Formålet med loven er å legge til rette for at banker og andre kredittytere kan skaffe seg bedre oversikt over omfanget av forbrukskreditter hos kunder som søker om lån og kreditt. Loven gir private aktører adgang til å etablere egne foretak (gjeldsinformasjonsforetak) som kan formidle gjeldsopplysninger mellom banker og andre til bruk ved kredittvurdering. Det ble i tillegg vedtatt et anmodningsvedtak om å evaluere ordningen med nasjonal gjeldsinformasjon, samt å be regjeringen utrede og fremme et lovforslag som er innrettet mot en portalbasert tjeneste. I tillegg vedtok Stortinget å be regjeringen utrede muligheten for å innføre et rentetak og komme tilbake til Stortinget med en sak om dette.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg