Voteringsoversikt for sak:

Pelsdyrnæringen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (10.01.2017 Kl. 14:43:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av V.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (10.01.2017 Kl. 14:43:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A, V og SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (10.01.2017 Kl. 14:43:51)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I og II.

  Merknad

  Representanten Michael Tetzschners(H) stemme skulle her vært FOR, slik at antall stemmer FOR er 59 og antall stemmer MOT er 43.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (10.01.2017 Kl. 14:44:07)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall III.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om pelsdyrnæringen. Stortingets flertall, bestående av representantene fra Høyre, FrP, KrF og Sp, har vedtatt å: a) be regjeringen legge til grunn alternativet med bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen og b) be regjeringen utforme et regelverk som har et generelt forbud mot gruppehold av mink, men som åpner for gruppehold av mink på gårder som deltar i et dyrevelferdsprogram og som oppfyller strenge krav til dyrevelferd målt etter objektive og etterprøvbare dyrevelferdsindikatorer.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar