Voteringsoversikt for sak:

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (13.03.2017 Kl. 22:28:13)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar