Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å forebygge kroppspress hos barn og unge
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (07.06.2016 Kl. 20:17:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (07.06.2016 Kl. 20:17:47)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (07.06.2016 Kl. 20:18:02)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (07.06.2016 Kl. 20:18:21)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. 5 Votering

  (07.06.2016 Kl. 20:18:37)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Line Henriette Hjemdal, Kirsti Bergstø og Une Aina Bastholm om å forebygge kroppspress hos barn og unge. Forslaget ble besluttet vedlagt protokollen. Følgende øvrige vedtak ble fattet:: Stortinget ber regjeringen sørge for mer kunnskap om årsakene til at barn opplever kroppspress og sliter med dårlig selvbilde. Stortinget ber regjeringen i arbeidet med ungdomshelsestrategien foreslå tiltak for å motvirke at barn og unge blir utsatt for kroppspress gjennom reklame generelt, og reklame i offentlige rom spesielt. Stortinget ber regjeringen i arbeidet med ungdomshelsestrategien foreslå tiltak for å motvirke at barn og unge blir utsatt for kroppspress gjennom reklame.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og oppmodingar