Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om lokalisering av hovedseter i de nye politidistriktene
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.12.2015 Kl. 20:20:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (17.12.2015 Kl. 20:21:08)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om lokalisering av hovedseter i de nye politidistriktene. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar