Voteringsoversikt for sak:

Grunnlovsforslag om ny § 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri) (Dokument 12:32)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (13.05.2014 Kl. 19:46:53)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (13.05.2014 Kl. 19:46:53)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 2 Votering

  (13.05.2014 Kl. 19:47:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 3 Votering

  (13.05.2014 Kl. 19:48:20)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 4 Votering

  (13.05.2014 Kl. 19:49:30)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet tre forslag om grunnlovfesting av rett til liv. Dokument 12:16 (2011-2012) foreslo en bestemmelse om rett til liv fra unnfangelse til naturlig død. Forslaget fikk ikke flertall. I Dokument 12:32 og Dokument 12:33 (2011-2012) ble det foreslått alternative bestemmelser om rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri. Det som skilte de to forslagene var ordene "iboende rett til liv" i Dokument 12:32, og alternative forslag om "rett til liv" og "rett til liv fra fødselen" i Dokument 12:33. Følgende forslag i Dokument 12:33 ble vedtatt, slik at ny § 93 i Grunnloven lyder: "Ethvert menneske har rett til liv. Ingen kan dømmes til døden. Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid. Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling."

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak og oppmodingar