Voteringsoversikt for sak:

Nordområdene
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.04.2012 Kl. 16:48:27)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har i dag debattert den enstemmige innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen om Nordområdene - Visjon og virkemilder. Innstillingen ble vedlagt protokollen

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar