Representantforslag om en opptrappingsplan for flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Abid Raja, Anna Molberg, Aleksander Stokkebø, Dag-Inge Ulstein, Henrik Asheim, Margret Hagerup, Sveinung Rotevatn Saka er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (H), (KrF), (V)

Saksgang