Representantforslag om diplomatisk boikott av store idrettsarrangementer organisert i autoritære stater

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Grunde Almeland, Guri Melby Saka er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (V)

Saksgang