Representantforslag om å fryse EØS-utbetalingene til den polske stat

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Guri Melby, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Sveinung Rotevatn Saka er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (V)

Saksgang