Representantforslag om å innføre fritak for merverdiavgift for varer som gis til veldedige formål, for å redusere kasting og destruering av brukbare varer

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Dag-Inge Ulstein, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad Saka er til behandling i finanskomiteen Forslag fra (KrF)

Saksgang