Representantforslag om at Stortinget må få evalueringen av Beslutningsforum for nye metoder til behandling

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Dag-Inge Ulstein, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad Saka er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF)

Saksgang