Endringar i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 13.12.2021 Innst. 80 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forsalg fra regjeringen om endringer på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (Rammeområde 16). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.12.2021

   Debattert i Stortinget 20.12.2021
   Votert i Stortinget 20.12.2021