Valg av medlemmer til Norges Banks representantskap

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 02.12.2021 Innst. 40 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har valgt medlemmer til Norges Banks representantskap for perioden 1. januar 2022 - 31. desember 2025. Julie Brodtkorb ble valgt som leder og Marianne Aasen som nestleder for representantskapet for perioden 1. januar 2022 - 31. desember 2023.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.12.2021

   Debattert i Stortinget 07.12.2021
   Votert i Stortinget 07.12.2021