Representantforslag om å reforhandle styringsavtalen med Enova SF

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Sofie Marhaug Saka er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (R)

Saksgang