Representantforslag om oppdatering av regelverket for Stortingets pendlerboliger

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Forslag frå Bjørnar Moxnes, Geir Jørgensen, Hege Bae Nyholt, Marie Sneve Martinussen, Mímir Kristjánsson, Seher Aydar, Sofie Marhaug, Tobias Drevland Lund Saka er behandla i Stortingets presidentskap Forslag fra (R) Tilråding levert 20.01.2022 Innst. 115 S (2021-2022)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 20.01.2022

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 03.02.2022