Representantforslag om redusert arbeidsgiverperiode for sykepenger når fraværet skyldes covid-19

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Dagfinn Henrik Olsen, Erlend Wiborg, Gisle Meininger Saudland Saka er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP)

Saksgang