Representantforslag om å overlevere rapporten «Eksport av velferdsytelser» for å sikre at Nav-skandalens ofre får nødvendig informasjon til å vurdere krav om oppreisningserstatning og full informasjon om hvordan Nav-skandalen kunne skje

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Mímir Kristjánsson, Seher Aydar Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (R)

Saksgang