Representantforslag om endring av rovviltforvaltinga

Dokument 8:31 S (2021-2022)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Bengt Rune Strifeldt, Bård Hoksrud, Carl I. Hagen, Dagfinn Henrik Olsen, Frank Edvard Sve, Tor André Johnsen Saka er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP)

Saksgang