Representantforslag om endring av straffeloven for å hindre seksuell utnyttelse av barn

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Andreas Sjalg Unneland, Kathy Lie, Marian Hussein Saka er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang