Representantforslag om å styrke dyrevelferden for produksjonsdyr

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ola Elvestuen Saka er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (V)

Saksgang