Representantforslag om at barnetrygd og kontantstøtte ikke skal regnes med i grunnlaget for beregning av ytelser etter sosialtjenesteloven og bostøtteloven

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Dag-Inge Ulstein, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad Saka er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (KrF)

Saksgang