Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang