Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 13.12.2021 Innst. 13 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, Prop. 1 S og tilleggsnummeret fra regjeringen Støre, på rammeområde 17 (kapitler under Samferdselsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet (IKT-politikk) og Nærings- og fiskeridepartementet (kyst og havn)). Komiteens tilråding i innstillingen ble vedtatt. Stortinget har bevilget i alt om lag 81,5 mrd. kroner på rammeområde 17 for 2022.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.12.2021

   Debattert i Stortinget 20.12.2021
   Votert i Stortinget 20.12.2021