Representantforslag om å midlertidig oppheve fraværsgrensa i videregående skole

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Marian Hussein Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 16.11.2021 Innst. 33 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å midlertidig oppheve fraværsgrensa. Regjeringen besluttet 4. november 2021 at de midlertidige reglene om fravær i ungdomsskolen og videregående skole gjeninnføres, og at de midlertidige reglene skal gjelde for hele skoleåret 2021–2022. Innholdet i forslaget er derfor gjennomført.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.11.2021

   Debattert i Stortinget 18.11.2021
   Votert i Stortinget 18.11.2021