Tilbaketrekning av Prop. 243 S (2020-2021) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: endringer i midlertidige regler for dagpenger og omsorgspenger)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Saksgang

  1. Status