Representantforslag om å forby bemanningsbransjen, fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og skjerpe arbeidstakerbegreper og arbeidsgiveransvaret

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Hege Bae Nyholt, Mímir Kristjánsson, Seher Aydar, Sofie Marhaug, Tobias Drevland Lund Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (R) Tilråding levert 14.12.2021 Innst. 87 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om å forby bemanningsbransjen, fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansatte og skjerpe arbeidstakerbegreper og arbeidsgiveransvaret. Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.12.2021

   Første gangs behandling:
   Debattert i Stortinget 11.01.2022
   Votert i Stortinget 11.01.2022