Representantforslag om å bevare Ullevål sykehus, å bevare Gaustad sykehus som psykiatrisk sykehus og bygge ut Aker sykehus som lokalsykehus for hele Groruddalen

Dokument 8:9 S (2021-2022)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Bjørnar Moxnes, Seher Aydar Saka er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (R)

Saksgang