Representantforslag om å innføre en fravikelig samboerlov

Dokument 8:5 S (2021-2022)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Ane Breivik, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Naomi Ichihara Røkkum, Sofie Høgestøl Saka er til behandling i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (V)

Saksgang