Endringar i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 10.12.2021 Innst. 78 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet, jf. Prop. 27 S (2021-2022), jf. Innst. 78 S (2021-2022).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.12.2021

   Debattert i Stortinget 17.12.2021
   Votert i Stortinget 17.12.2021