Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2021 er tildelt Maria Ressa og Dmitry Muratov

Kvar er saka no?

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla

      Vedlagt protokollen.