Endringer i utlendingsloven (partsbegrepet mv. i utlendingssaker)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang