Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen)

Prop. 1 S (2021-2022), Innst. 10 S (2021-2022)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 07.12.2021 Innst. 10 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2021

   Debattert i Stortinget 14.12.2021
   Votert i Stortinget 14.12.2021