Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)

Prop. 1 S (2021-2022), Innst. 15 S (2021-2022)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Saka er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen

Saksgang