Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2022

Status: Utgreiinga er halden, ventar på debatt om utgreiinga.

Saksgang