Utgreiing og planlegging av E39 Stord-Os, Ådland-Svegatjørn (Hordfast) i Vestland

Status: Regjeringa har fremma eit forslag til Stortinget.
Saka er trekt tilbake

Forslag frå Samferdselsdepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er trekt tilbake