Samtykke til godtakelse om etableringen av inn- og utreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er til behandling i justiskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang