Endringer i barnevernloven mv. (tverrfaglig helsekartlegging)

Prop. 222 L (2020-2021)

Status: Regjeringa har fremma eit lovforslag til Stortinget.

Lovforslag frå Barne- og familiedepartementet

Saksgang