Redegjørelse av landbruks- og matministeren om tiltak for å bedre dyrevelferden i norsk svineproduksjon

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status