Energi til arbeid - langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Status: Meldinga er til behandling i komiteen.

Melding frå Olje- og energidepartementet Saka er til behandling i energi- og miljøkomiteen

Saksgang